Türkcel/Turkcel nedir

Incel Wiki sitesinden
World-map.png

Türkcel/Turkcel, kişinin Türk köklerine sahip olmasının yanında cinsel ayrımcılığa maruz kalan incel kişisidir. Bu; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bulunduğu orta Asya devletleri, Çin'deki Uygur Özerk Bölgesi ve Tataristan veya Başkurdistan gibi Rus federasyonunun Türk cumhuriyetleri için geçerlidir. Uygur erkekleri ve kadınları arasındaki husumetin başlıca nedeni, Çin hükümetinin Uygur erkekleri ve kadınları zorla ayırmasıdır. Bu haliyle bu durum onları Turkcel olma noktasına kadar sürüklüyor çünkü ulusun etnik demografisini değiştirmek için aralarındaki üreme engellenmeye çalışıyor.

Ayrıca bakınız[düzenle]