Maskülizm

Incel Wiki sitesinden

Maskülizm esas olarak erkeklerin deneyimleri üzerine bina edilmiş toplumsal teori ve politik bir hareket tarzıdır. Maskülizmin çoğu sözcüsü bir yandan toplumsal ilişkilerin eleştirisini yaparken bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitsizlik ve erkeklerin hakları ve sorunları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Ayrıca bakınız[düzenle]


This page borrows from Wikipedia. Borrowed material has been altered. Text is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Unchanged text is credited to the authors of the Wikimannia page here.